МРЕЖА НА МЛАДИ ФАРМЕРИ

Мрежа на млади фармери, ММФ с.Мешеишта, Дебарца е доброволно, непартиско, невладино, непрофитно здружение на граѓани, кое е формирано врз основа на доброволна инцијатива на млади фармери на возраст до 40 години заради поголема вклученост на младите во донесувањето на одлуки и законски регулативи со цел да одговорат на предизвиците со кои се соочуваат во секојдневното работење.

Total Page Visits: 46041 - Today Page Visits: 34

Последни настани

Завршна конференција

На 30.10.2020 година Мрежата на млади фармери-ММФ во с.Црнилиште во Свети Николе одржа Завршнаконференција од проектот “Одржлива мрежа на млади фармери за ревитализација […]

ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРАВИЛНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МРЕЖАТА НА МЛАДИ ФАРМЕРИ (ММФ)

Услови и опис на работните задачи Во рамките на проектот „Одржлива мрежа на млади фармери за ревитализација на земјоделството и руралните средини“, предвидени […]

Започнат процесот на стратешко планирање и утврдување на контурите на самиот стратешки план од Мрежата

Мрежата на млади фармери-ММФ заедно со партнер организацијата Рурална Коалиција-РК во рамките на проектот: Стратешкото делување на мрежата на млади фармери – клучен […]

Total Page Visits: 46041 - Today Page Visits: 34

Имате било какво прашање ? слободно контактирајте не

Total Page Visits: 46041 - Today Page Visits: 34

Контакт формулар

Слободно може да не контактирате преку „Контакт формуларот“. Пополете ги задолжителните полиња и вашите податоци, заедно со соджината на вашето прашање
    Total Page Visits: 46041 - Today Page Visits: 34
    Translate »