МРЕЖА НА МЛАДИ ФАРМЕРИ

Мрежа на млади фармери, ММФ с.Мешеишта, Дебарца е доброволно, непартиско, невладино, непрофитно здружение на граѓани, кое е формирано врз основа на доброволна инцијатива на млади фармери на возраст до 40 години заради поголема вклученост на младите во донесувањето на одлуки и законски регулативи со цел да одговорат на предизвиците со кои се соочуваат во секојдневното работење.

Последни настани

ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА КОНСУЛТАНТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРАВИЛНИЦИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МРЕЖАТА НА МЛАДИ ФАРМЕРИ (ММФ)

Услови и опис на работните задачи Во рамките на проектот „Одржлива мрежа на млади фармери за ревитализација на земјоделството и руралните средини“, предвидени […]

Започнат процесот на стратешко планирање и утврдување на контурите на самиот стратешки план од Мрежата

Мрежата на млади фармери-ММФ заедно со партнер организацијата Рурална Коалиција-РК во рамките на проектот: Стратешкото делување на мрежата на млади фармери – клучен […]

Мрежата на млади фармери, ММФ – цврста во знаењата и ресурсите, но недоволни за генерирање на доволно фондови и мотивациjа каj младите од руралните средини

Младите од руралните средини немаат мотивациjа и не сакаат да останат во руралните средини, но и не знаат кои се бенефитите од заедничко […]

Имате било какво прашање ? слободно контактирајте не

Контакт формулар

Слободно може да не контактирате преку „Контакт формуларот“. Пополете ги задолжителните полиња и вашите податоци, заедно со соджината на вашето прашање