Завршна конференција

На 30.10.2020 година Мрежата на млади фармери-ММФ во с.Црнилиште во Свети Николе одржа Завршнаконференција од проектот “Одржлива мрежа на млади фармери за ревитализација на земјоделството и руралните средини”. На конференцијата Мрежата пред своето членство ги презентира активностите и резултатите од проектот. Исто така се истакнаа активности кои би биле полезни за мрежата и би ја зајакнале нејзината одржливост.

Проектот е e финансиран како под-грант во рамките на проектот „Градење на капцитетите на МРР и нејзините членки” спроведуван од Мрежата за Рурален Развоj, а финансиран од We Effect и Шведската агенција за меѓународна соработка за развој (Сида).

Total Page Visits: 2411 - Today Page Visits: 14
Tags:
Translate »